Hälsofrågor


Russian blue anses allmänt vara en kattras utan några större problem vad gäller hälsan. Men precis som med alla levande varelser så finns det förstås åkommor som kan förekomma även i denna ras. De två som har noterats är i första hand diabetes och katarakt.

Diabetes
I en undersökning gjord vid Statens Lantbruksuniversitet (SLU) har en förhöjd risk för diabetes (typ 2) konstaterats hos russian blue. I likhet med en del andra kattraser. Och precis som hos människor är det till stor del en vällevnadssjukdom – inaktivitet, övervikt och ålder är de främsta riskfaktorerna. Även kön är en riskfaktor, det är de kastrerade, matglada hankatterna som ligger främst i riskzonen.
Bästa sättet att undvika problem är att försöka aktivera katten och att hålla en balanserad diet. Tecken på att katten kan ha fått diabetes kan vara plötslig viktminskning, ökad törst (och urinmängd) eller trötthet. Om tillståndet gått för långt kan man behöva behandla med insulin i form av tabletter eller injektion.

Katarakt
I FIFe:s regler för avel och stambokföring finns en rekommendation att ögonspegla katter inom vissa raser innan de används i avel. Bland annat för att undersöka förekomsten av katarakt. Russian blue är en av dessa raser. Ytterligare ett knappt tiotal andra raser är föremål för denna rekommendation. (Se SVERAK:s hemsida för mer information.)

Katarakt är ett samlingsnamn som innefattar alla former av grumligheter i linsen oberoende av omfattning eller orsak. En lindrig form är så kallad nukleär katarakt som består av ”prickar” eller ”snöbollar” placerade i linsens centrala del. Denna form är oftast stabil och kan också bli mindre uttalad när katten (och ögat) växer. Denna form anses i nuläget inte innebära någon reell påverkan på katten. En allvarligare form är kortikal katarakt där grumlingen finns i linsens utkanter. Denna variant är ofta progressiv och kan med tiden ge mer omfattande problem med synen. Operation kan vara enda lösningen om problemet blir för stort.

Om dessa varianter är en del av samma problematik, eller om de är oberoende av varandra vet vi inte i dagsläget. Inte heller vet vi om det är arv, miljö/slumpfaktorer (under fosterutvecklingen eller senare), eller kombinationer av detta som ger upphov till problemet.

Totalt sett för russian blue så är det ett mindre antal fall som upptäckts och av dessa så är enbart några stycken av den mer allvarliga sorten. Vad gäller avel så ger Russian Blue Klubben i dagsläget följande råd till uppfödare och till ägare av avelshanar:

  • Uppfödare/hankattägare av russian blue bör agera i enlighet med FIFe:s och SVERAK:s rekommendation om att ögonlysa katter som används i avel. Det gäller i synnerhet för katter som får mer än någon enstaka kull.
  • Katter som diagnosticeras med allvarlig form av katarakt ska inte användas i fortsatt avel.
  • Kombination som gett avkomma med allvarlig katarakt ska inte upprepas.
  • Katter med enbart lindrig nukleär kataraktförändring kan fortsatt användas i avel. I dagsläget bedöms denna förändring ha liten eller ingen betydelse. Som en extra försiktighetsåtgärd bör man välja katt helt utan förändringar som avelspartner. Rådgör med veterinär/ögonlysare om osäkerhet råder.
  • Kontakta gärna också Russian Blue Klubbens avelsråd för frågor och information. Se under fliken "funktionärer".
Ett forskningsprojekt på russian blue har genomförts under senare år för att försöka hitta en genetisk orsak till katarakt men detta har ännu inte kunnat påvisas. Detta utesluter förstås inte att ett sådant samband kan finnas.

Tilläggas kan också att katarakt också förekommer på grund av ålder, trauma eller som en sekundär effekt av andra sjukdomar, till exempel diabetes. Även brist på vissa näringsämnen under fosterstadiet och vissa mediciner kan orsaka katarakt.