Aktuellt


Russian Blue Klubbens årsmöte
Dag: 19 juni 2021
Tid: 14.00
Plats: Linköpings Naturcentrum, Trädgårdsföreningen, Lasarettsgatan 1, Linköping

Ni som tänkt komma på årsmötet, vänligen anmäl er till sekreterare@russianblueklubben.se,
 så att vi på ett säkert sätt kan genomföra årsmötet även om det är lättnader i pandemireglerna.
Det är tänkt att vi efter årsmötet ska gå ut och äta tillsammans. Även här ber vi er att anmäla intresse. Besked om matställe återkommer vi med.

Protokoll från Russian Blue Klubbens årsmöte den 24 oktober 2020
Verksamhetsberättelse för Russian Blue Klubben 2019
Verksamhetsplan för Russian Blue Klubben 2020 och 2021

Uppfödarrabatt på medlemskap till kattungeköpare
De uppfödare som skänker medlemskap i Russian Blue Klubben till sina kattungeköpare får rabatt på medlemsavgiften till dessa. Läs mer här.

Gåvoprenumerationer till veterinärkliniker
Vill du ge en gåvoprenumeration av Ryska Posten till din veterinärklinik betalar du in
100 kr till Russian Blue Klubbens PlusGirokonto 430 52 40-6, gärna i samband med att
du betalar in din egen medlemsavgift.
Glöm inte att samtidigt meddela veterinärklinikens namn och postadress.
Kliniken får förutom Ryska Posten i ett år också en fotokalender och ett brev där vi berättar att de fått en gåvoprenumeration av dig.