Aktuellt


Kalender Priset för en kalender är 140 kronor (inklusive porto). Köper du tre blir priset 380 kronor och för fem betalar du 480 kronor.
Har du haft kull och skänkt medlemskap till dina kattungeköpare, meddela då även dessa adresser så de kan få sina kalendrar och som brukligt är dessa gratis till köparna.
Beställningarna gör ni till annalena.wennergren@ektv.nu

Uppfödarrabatt på medlemskap till kattungeköpare
De uppfödare som skänker medlemskap i Russian Blue Klubben till sina kattungeköpare får rabatt på medlemsavgiften till dessa. Läs mer här.

Gåvoprenumerationer till veterinärkliniker
Vill du ge en gåvoprenumeration av Ryska Posten till din veterinärklinik betalar du in
100 kr till Russian Blue Klubbens PlusGirokonto 430 52 40-6, gärna i samband med att
du betalar in din egen medlemsavgift.
Glöm inte att samtidigt meddela veterinärklinikens namn och postadress.
Kliniken får förutom Ryska Posten i ett år också en fotokalender och ett brev där vi berättar att de fått en gåvoprenumeration av dig.