Ryska Posten


Ryska Posten är Russian Blue Klubbens medlemstidning. Den har kommit ut sedan 1977. Ryska Posten innehåller bland annat artiklar, bilder, insändare och berättelser om ryssar.

Prenumeration
Vill du prenumerera på Ryska Posten blir du samtidigt medlem i Russian Blue Klubben. Betala in medlemsavgiften,
200 SEK, till klubbens PlusGirokonto
430 52 40-6. En gåvoprenumeration av Ryska Posten kan beställas till veterinärer och djursjukhus och kostar 100 SEK.

Material till nästa nummer
Texter skickas via e-post till: ryskaposten@russianblueklubben.se
Digitala bilder skickas till: rpfoto@russianblueklubben.se.
Skicka så stora bilder som möjligt för att de ska bli så bra som möjligt i tryck.

Gamla nummer
Ryska Posten från 90-talet och fram till i dag finns att köpa. Hör av dig till någon i styrelsen om du är intresserad.Ryska Posten


Ryska Posten som pdf-fil:
1/2008,     2/2008
3/2008,    4/2008
1/2009,     2/2009
3/2009,     4/2009
1/2010,      2/2010
3/2010,      4/2010
1/2011,       2/2011
3/2011,       4/2011
1/2012,       2/2012
3/2012,       4/2012
1/2013,       2/2013
3/2013,       4/2013