Bli medlem i Russian Blue Klubben


Russian Blue Klubben bildades 1977 för att främja intresset för russian blue i Sverige och för att bredda avelsbasen. Klubben har som ett av sina mål att verka för bevarandet av den skandinaviska russian bluetypen.

Russian Blue Klubben är en rasring, vilket innebär att alla som är intresserade av kattrasen russian blue är välkomna som medlemmar. Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften till klubbens PlusGirokonto 430 52 40-6.
Nya medlemmar, namn- och adressändringar och utebliven Ryska Posten meddelas till kassören.

För 2021 gäller följande årsavgift:
Huvudmedlem 200 SEK
Familjemedlem 100 SEK
Gåvoprenumeration (endast till veterinärer och djursjukhus) 100 SEK

Som medlem i Russian Blue Klubben har du rösträtt vid årsmötet. Du får även klubbtidningen Ryska Posten som utkommer med fyra nummer per år.
Ta kontakt med någon i styrelsen om du önskar mer information om klubben.

kattunge