Kattungar


Här på hemsidan finns uppgifter om kattungar till salu, väntade kullar och planerade kullar.
omplaceringssidan finns då och då äldre ryssar som söker nya hem.

Du som är uppfödare, meddela dina planerade, väntade och födda kullar till webbansvarig och Ryska Posten. Glöm inte att meddela webbansvarig när kattungarna är sålda. När ungarna är tre månader gamla flyttas kullen till sidan för sålda kullar om inte uppfödaren meddelat webbansvarig att det finns ungar kvar till salu.


Kattunge

Rabatt till uppfödare
Som uppfödare i Russian Blue Klubben kan du bjuda dina kattungeköpare på ett års medlemskap till det rabatterade priset 100 kr per kattungeköpare. Rabatten gäller ett medlemskap per såld kattunge.
Betala in 100 kr per kattungeköpare till klubbens PlusGiro 430 52 40-6 och uppge ”uppfödarrabatt”. Skicka samtidigt ett mejl till kassören med följande information: såld kattunges namn och registrerings-nummer samt köparens namn, adress och telefonnummer. Gärna e-postadress också om sådan finns.
Uppfödaren måste skicka in alla dessa uppgifter till kassören i samband med att inbetalning görs för att rabatten och medlemskapet ska gälla. Klubben kommer inte att återbetala uppfödare som skickar in felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Kattunge