Styrelsen


Ordförande

Bengt Göran Fältström
070-967 00 63
ordforande@russianblueklubben.se

Vice ordförande

Eva Nilsson
viceordforande@russianblueklubben.se

Ledamot

Christina Linder
christinalinder@russianblueklubben.se

Ledamot

Birgitta Sagdahl
birgittasagdahl@russianblueklubben.se

Sekreterare

Christina Holmström
0705-97 25 61
sekreterare@russianblueklubben.se

Kassör

Ywonne Wildtberg
kassor@russianblueklubben.se

Ledamot

Sofia Martinsson
sofiamartinsson@russianblueklubben.se
Valberedningens sammankallande: Vakant

Medlemsregistret
Nya medlemmar, namn- och adressändringar och utebliven Ryska Posten meddelas till sekreterare@russianblueklubben.se

Ansvarig utgivare för medlemstidningen Ryska Posten och klubbens webbplats:
Bengt Göran Fältström, 070-967 00 63, ordforande@russianblueklubben.se