Styrelsen


Ordförande

Bengt Göran Fältström
Lasarettsgatan 1
411 19 Göteborg
031-13 31 73
ordforande@russianblueklubben.se

Sekreterare

Ywonne Wildtberg
Godvädersgatan 20B
418 38 Göteborg
0700-31 26 33
sekreterare@russianblueklubben.se

Ledamot

Karin Johansson
Hästängegatan 16
462 41 Vänersborg
073-995 51 28
karinjohansson@russianblueklubben.se

Ledamot

Christina Holmström
Tulpanvägen 8
274 50 Skivarp
0705-97 25 61
christinaholmstrom@russianblueklubben.se

Vice ordförande

Eva Nilsson
Nätvingestigen 40
587 29 Linköping
0708-66 23 31
viceordforande@russianblueklubben.se

Kassör

Jan Nilsson
Monsungatan 55
417 66 Göteborg
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se

Ledamot

Christer Persmark
Apelviksvägen 7
432 53 Varberg
0340-67 93 75
christerpersmark@russianblueklubben.se

Valberedningens sammankallande: Veronica Nilsson, mecky@comhem.se

Medlemsregistret sköts av kassören. Nya medlemmar, namn- och adressändringar och utebliven Ryska Posten meddelas till honom på adressen ovan.

Ansvarig utgivare för medlemstidningen Ryska Posten och klubbens webbplats:
Bengt Göran Fältström, 031-13 31 73, ordforande@russianblueklubben.se