Kattungar till salu - Kittens for sale


Siffrorna, till exempel 2+1, som står efter födelsedatum, betyder att det fötts 2 hanar och 1 hona i kullen. Inom parentes står sedan hur många av varje kön som är till salu just nu. Finns ingen parentes är alla ungar i kullen till salu. Uppfödare skickar info om kullar till webbansvarig.
Kullen flyttas till sidan för sålda kullar efter tre månader, om inte uppfödaren meddelar att det fortfarande finns ungar till salu.

25/6 2021 1+4
Far: Stefan Ojos Del Salado
Mor: Wendy Ojos del Salado
Uppfödare: SILVER AND EMERALD(WCF)
Eugenia Tulinova, Göteborg
e.tulinova@gmail.com
Facebook 

15/7 2021 3+2
Far: CH Gerber Minora*PL
Mor: S*Wildtbergs July
Uppfödare: NEYTIRI*PL(WCF)
Katarzyna Poniszewska, Ängelholm
russianblueneytiri@outlook.com 
russianblue.me
Facebook

Sålda kullar