Kattungar till salu - Kittens for sale


Siffrorna, till exempel 2+1, som står efter födelsedatum, betyder att det fötts 2 hanar och 1 hona i kullen. Inom parentes står sedan hur många av varje kön som är till salu just nu. Finns ingen parentes är alla ungar i kullen till salu. Uppfödare skickar info om kullar till webbansvarig.
Kullen flyttas till sidan för sålda kullar efter tre månader, om inte uppfödaren meddelar att det fortfarande finns ungar till salu.

19/11 2021 2+1
Far: S*Flax Oh Boy
Mor: S*Coasters’ Silver Star Sonja
Uppfödare: S*CLIMBERS’
Anna Lundmark
anna.lundmark@outlook.com

Sålda kullar