Avels- och hälsorådet


Russian Blue Klubbens styrelse vill lägga större fokus och vikt vid både avels- och hälsofrågor och har under sommaren 2010 som ett led i detta beslutat att instifta ett Avels- och hälsoråd, vilket ersätter det gamla Avelsrådet. Det nya rådet kommer att arbeta tillsammans i alla frågor och beslut, samt rapportera till RBK:s styrelse.
Samtliga medlemmar kan vända sig hit med olika frågor, främst inom området avel och hälsa och vi hjälper även till vid val av hanar och ger råd om lämpliga parningar. Klubben kommer också att arbeta för att fler av våra ryssar används i avel som ett led i att bredda den befintliga avelsbasen.

Avels- och hälsorådet tar tacksamt emot all information om utförda hälsokontroller, eller i värsta fall obduktionsresultat, för att på så sätt kunna kartlägga hälsostatusen hos rasen russian blue och bidra till en positiv utveckling. Vi behöver kopior på veterinärintygen av utförda hälsokontroller, exempelvis beträffande HCM, PRA och HC (starr/katarakt), för att ha säkra underlag för vår information. Dessa dokument kommer även att ligga till grund för de besked som klubben och ansvarig för avelshanelistan kan förmedla till intresserade.

Avels- och hälsorådet har skapats för ryssens och medlemmarnas skull och vår förhoppning är att kunna tjäna båda dessa syften. Precis som Russian Blue Klubben har rådet som mål att verka för bevarandet av den skandinaviska russian bluetypen, och vi ställer oss positiva till samarbete med andra klubbar och organisationer för att värna om och främja hälsan hos alla russian bluekatter.

Vi som ingår i Avels- och hälsorådet är Ywonne Wildtberg (sammankallande), Eva Nilsson och Charlotte Bredberg. Du når oss alla via
avels.och.halsoradet@russianblueklubben.se.